जन्म
कृष्ण
आभा
दिवीत !

बाल्य
कृष्ण
मेध
प्रमीत !!

ग्वाले
कृष्ण
सखा
रिशीत !

माखन
कृष्ण
मुख
ससमीत !!

शेषनाग
कृष्ण
क्रीड़ा
किरीत !

बाँसुरी
कृष्ण
मधुर
संगीत !!

यशोदा
कृष्ण
ममता
गीत !

राधा
कृष्ण
प्रेम
सुमीत !!

गोपी
कृष्ण
अनुपम
प्रीत !

रास
कृष्ण
लीला
अमीत !!

गोवर्धन
कृष्ण
रक्षक
संजीत !

कंस
कृष्ण
वध
सुजीत !!

शिशुपाल
कृष्ण
मृत्यु
सभीत !

द्रौपदी
कृष्ण
आस्था
पुनीत !!

अर्जुन
कृष्ण
सारथी
नीत !

सुदामा
कृष्ण
मित्र
गुनीत !!

गीता
कृष्ण
दर्शन
रीत !

सुदर्शन
कृष्ण
त्रिलोक
अजीत !!

छवि
कृष्ण
मनोहर
अविजीत !

मीरा
कृष्ण
अनुराग
अभिजीत !!

संसार
कृष्ण
श्रध्दा
विनीत !

जीवन
कृष्ण
शोभित
अभिनीत !!

मानव
कृष्ण
भक्ति
सुनीत !

हृदय
कृष्ण
आनन्द
अनीत !!

रवि ; दिल्ली : २८ अगस्त २०१३